De organisatie van De Amstelbeker levert een unieke bijdrage aan het Nederlandse verenigingsroeien door de drie zuilen van het Nederlandse roeien - jeugd, studenten en veteranenroeiers - in één wedstrijd te samen te brengen. Zondag 27 september 2020 zal de tiende en daarmee tevens de tweede lustrumeditie van de Amstelbeker plaatsvinden.