De organisatie van De Amstelbeker levert een unieke bijdrage aan het Nederlandse verenigingsroeien door de drie zuilen van het Nederlandse roeien - jeugd, studenten en veteranenroeiers - in één wedstrijd te samen te brengen. Zondag 27 september 2020 zal de tiende en daarmee tevens de tweede lustrumeditie van de Amstelbeker plaatsvinden. Wij roepen iedereen op niet naar de Amstel te komen, maar de wedstrijd te volgen via de livestream.