De organisatie van De Amstelbeker levert een unieke bijdrage aan het Nederlandse verenigingsroeien door de drie zuilen van het Nederlandse roeien - jeugd, studenten en veteranenroeiers - in één wedstrijd te samen te brengen. Zondag 22 september 2019 zal de negende editie van de Amstelbeker plaatsvinden.